Hồ sơ đang xét duyệt

874 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
76 Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi B1- Trường Mầm non Dĩnh Kế, mạnh dạn tự tin thông qua các hoạt động ở trường mầm non Nguyễn Thị Quỳnh Nga Trường Mầm non Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang Số:09/QĐ-MNDK, ngày 10/4/2023 của Hội đồng sáng kiến Trường Mầm non Dĩnh Kế
Đạt
77 Một số biện pháp giáo dục thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ mầm non Hoàng Thị Lệ Trường mầm non Vân Hà- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang Số: 2672 /QĐ- UBND
Đạt
78 Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho giáo viên các trường Tiểu học huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo chương trình giáo dục phổ thông mới Vũ Thị Ngọc Bích Trường Tiểu học Thị trấn Thắng, Hiệp Hòa Số 2680/ QĐ- UBND huyện Hiệp Hòa ngày 19/6/2023
Đạt
79 Quản lí hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường THCS Thị trấn Thắng huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang theo hướng phát triển năng lực Nguyễn Văn Hùng Trường THCS Thị trấn Thắng - Hiệp Hòa - Bắc Giang 19/QĐ-THCS
Đạt
80 Một số giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong trường mầm non Đào Mỹ Nguyễn Thị Hạnh Trường mầm non Đào Mỹ, Lạng Giang Số:14 /QĐ-MNĐM, ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Trường Mầm non Đào Mỹ
Đạt
81 Một số biện pháp chỉ đạo cải tạo, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện trong Trường Mầm non Danh Thắng, Hiệp Hoà, Bắc Giang. Văn Thị Nguyệt Trường Mầm non Danh Thắng, Hiệp Hoà Số 16/QĐ-MNDT ngày 9 tháng 5 năm 2023
Đạt
82 Một số trò chơi tích hợp vận động trong giờ Giáo dục thể chất giúp học sinh Tiểu học hứng thú với bộ môn Giáo dục thể chất. Phạm Đình Sơn Trường Tiểu học Đan Hội, huyện Lục Nam 21/QĐ-THĐH, Quyết định của Trường Tiểu học Đan Hội
Không đạt
83 Giáo dục kỷ luật tích cực - Nghệ thuật xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường Tiểu học Yên Mỹ Ngô Thị Thoan Trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Lạng Giang Quyết định số 39a /QĐ-THYM ngày 18 /5/2023 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Mỹ
Đạt
84 Phương pháp huấn luyện môn Cầu lông cho CLB học sinh ở trường THCS Nghĩa Phương Nguyễn Văn Diễn Trường THCS Nghĩa Phương, Lục Nam Số: 06/QĐ-HT
Đạt
85 Ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học phân môn Lịch sử ở Tiểu học Đàm Thị Hiên Trường Tiểu học Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 18/QĐ-THCT, ngày 5 tháng 5 năm 2023
Đạt
86 Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Hợp Thịnh số 1 Nguyễn Thị Hoa Trường tiểu học Hợp Thịnh số 1 - Hiệp Hòa 2680/QĐ-UBND Ngày 19 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa
Đạt
87 Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở trường tiểu học nơi tôi công tác. Vũ Trí Khôi Trường Tiểu học Khám Lạng, Lục Nam Giấy chứng nhận số 148/QĐ-THKL
Đạt
88 Một số biện pháp nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và dạy học tại Trường Tiểu học Phong Vân Nguyễn Hữu Cường Trường Tiểu học Phong Vân, huyện Lục Ngạn Số: 36/QĐ-THPV
Đạt
89 “Phát huy tính tích cực, tạo hứng thú cho học sinh qua dạy học liên môn phần Lịch sử Việt Nam (1919 – 1945)” Ngô Thị Bắc Trường THCS Khám Lạng- Lục Nam - Bắc Giang Số 11/QĐ-THCSKL
Đạt
90 Một số giải pháp nhằm phát huy năng lực của học sinh trong dạy học môn Khoa học lớp 4 Thân Thị An Trường TH Đông Hưng, huyện Lục Nam 27/QĐ-THĐH
Đạt
91 : “Một số giải pháp tạo những thói quen vệ sinh và hành vi văn minh cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi ở trường mầm non Khám Lạng”. Nguyễn Thị Trang Trường MN Khám Lạng, Lục Nam Quyết định số 06 ngày 20/4/2023 của trường MN Khám Lạng
Đạt
92 Đổi mới công tác tổ chức sinh hoạt chuyên môn trong trường Tiểu học gắn với chương trình GDPT 2018 Phạm Thị Hoàn Trường Tiểu học Ngọc Sơn, Hiệp Hòa Số 2680/QĐ- UBND, của UBND huyện Hiệp Hoà ngày 19 tháng 6 năm 2023
Đạt
93 Sử dụng nguồn vật liệu tái sử dụng làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi A5 trong Trường mầm non Tân Mỹ. Trần Thị Lan Trường Mầm non Tân Mỹ, , thành phố Bắc Giang Số: 10/QĐ-MNTM, ngày 22/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Mầm non Tân Mỹ
Đạt
94 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động luyện nói trong giờ học Tiếng Việt của học sinh lớp 1 trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Bắc Giang. Dương Thị Tố Uyên Trường Tiểu học Đông Thành, thành phố Bắc Giang 2039/UBND-NV
Đạt
95 Một số biện pháp rèn kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi tại trường Mầm non Đèo Gia Vi Thị Điệp Quỳnh Trường Mầm non Đèo Gia, Lục Ngạn 4027/QĐ-UBND
Không đạt
96 Nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT môn Ngữ Văn Nguyễn Văn Bắc Trường THCS Song Mai, thành phố Bắc Giang 53/QĐ- THCSCM
Đạt
97 Một số giải pháp giúp trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi hứng thú với hoạt động khám phá, trải nghiệm trong trường mầm non Nguyễn Thị Khánh Ly Trường mầm non Song Mai - thành phố Bắc Giang 03/QĐ - MNSM
Đạt
98 Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy viết đoạn văn tiếng Anh cho học sinh lớp 8. Hà Thị Hường Trường THCS thị trấn Tân An, Yên Dũng Số: 18a/QĐ-THCS
Đạt
99 Một số giải pháp giúp học sinh nâng cao chất lượng thi vào lớp 10 THPT phần rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Đỗ Văn Hoàn THCS Lê Quý Đôn - thành phố Bắc Giang 68/QĐ-THCS
Đạt
100 Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học dự án kết hợp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học phần vận dụng môn Giáo dục công dân lớp 6 và lớp 7 ở trường THCS Tân Mỹ. Lương Hải Hà Trường THCS Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang QĐ số 64/QĐ-THCSTM ngày 12 tháng 4 năm 2023
Đạt