Hồ sơ đang xét duyệt

874 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
101 Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học nhằm tạo hứng thú học tập và góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Hóa học lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 Đào Thị Minh Hường Trường THPT Hiệp Hòa số 1 25/QĐ-HH1
Đạt
102 Phương pháp rèn kỹ năng khai thác kiến thức từ bản đồ giáo khoa môn Địa Lý trường THCS Tân Quang Nguyễn Thị Thảo Trường THCS Tân Quang, Lục Ngạn 4027/QĐ-UBND
Không đạt
103 Một số giải pháp hình thành sự tự tin cho trẻ lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 trường Mầm non Bình Minh Trần Thị Lương Trường Mầm non Bình Minh, thành phố Bắc Giang Số 10/QĐ- MNBM
Đạt
104 Một số biện pháp củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang. Lê Thị Sáng Trường Tiểu học Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang Quyết định công nhận sáng kiến số 23/QĐ-THTM ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Trường Tiểu học Tân Mỹ về việc công nhận sáng kiến năm 2023.
Đạt
105 Phát triển một số năng lực và phẩm chất cho học sinh lớp 9 thông qua rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm môn toán Nguyễn Trọng Khái Trường THCS Trần Hưng Đạo, huyện Lục Ngạn, Tỉnh Bắc Giang Quyết định công nhận sáng kiến số 4027/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện (Đợt 1) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn năm 2023
Không đạt
106 Ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược trong giảng dạy chủ đề “ Toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế và an ninh toàn cầu (Địa lí 11)” nhằm phát triển năng lực số cho học sinh trung học phổ thông Lê Thị Thu Thủy Trường THPT Ngô Sĩ Liên Quyết định số 53 /QĐ-THPTNSL ngày 4/4/2023 của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trường THPT Ngô Sĩ Liên.
Đạt
107 Biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4- 5 tuổi B1 ở trường mầm non Phì Điền huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang. Vi Thị Nhung Trường Mầm non Phì Điền- huyện Lục Ngạn- tỉnh Bắc Giang Số 4027/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 6 năm 2023
Đạt
108 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 5. Lê Thị Thùy Linh Trường Tiểu học Thị trấn Chũ số 1 - Lục Ngạn - Bắc Giang Quyết định công nhận sáng kiến số 4027/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện (Đợt 1) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn năm 2023
Đạt
109 Một số kinh nghiệm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ qua xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Thanh Hải số 1 - Lục Ngạn - Bắc Giang Đinh Thị Minh Nguyệt Trường Mầm non Thanh Hải số 1, Lục Ngạn Số: 4024/QĐ-UBND,Lục Ngạn, ngày 21 tháng 6 năm 2023.QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện (Đợt 1) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn năm 2023
Không đạt
110 “Một số biện pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới lớp 3 trường Tiểu học Tân Quang” Giáp Văn Huân Trường Tiểu học Tân Quang - Lục Ngạn - Bắc Giang Quyết định công nhận sáng kiến số 4027/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc công nhận Sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp huyện (Đợt 1) ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn năm 2023
Đạt
111 Một số biện pháp nhằm tăng tính tích cực của học sinh khi học môn khoa học tự nhiên lớp 6 Nguyễn Thị Thu Hương Trường THCS Thị trấn Chũ, Lục Ngạn 17/QĐ-THCSTTC ngày 10 tháng 5 năm 2023
Không đạt
112 Sử dụng Games trong dạy học Ngữ pháp Tiếng Anh Nguyễn Thị Hương Quyên Trường Tiểu học Phượng Sơn, Lục Ngạn 32/QĐ-THPS
Đạt
113 Một số biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường tiểu học. Tống Khắc Cường Trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 1, Lục Nam Số 3998/QĐ-UBND ngày 29/6/2023
Đạt
114 “Biện pháp dạy trẻ một số kỹ năng phòng chống dịch bệnh Covid - 19 cho trẻ lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi A1 Trường Mầm non Lan Mẫu”. Nguyễn Thị Tú Trường Mầm Non Lan Mẫu- Lục nam- Bắc Giang 3988/QĐ-UBND Huyện Lục Nam
Không đạt
115 Một số giải pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non Nguyễn Thị Thoa Trường Mầm non Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang Quyết định số 19/QĐ-MNTL, ngày 19/04/2023 của Hội đồng sáng kiến trường MN Thanh Lâm
Đạt
116 Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Tuyền UBND huyện Yên Thế 2603/QĐ-UBND
Đạt
117 Một số biện pháp nâng cao năng lực cho học sinh lớp 4a5 trường TH Nghĩa Trung Nguyễn Phan Hồng Trường TH Nghĩa Trung -Việt Yên QĐ số 2672/QĐ-UBND ngày 13/6/2023
Đạt
118 Một số biện pháp tạo hứng thú học từ vựng và mẫu câu cho học sinh lớp 5 Thân Thị Thắm Trường TH Tăng Tiến - Việt Yên QĐ số 2672/QĐ-UBND ngày 13/6/2023
Đạt
119 Xây dựng môi trường nói Tiếng Anh cho học sinh ở trường THCS Nguyễn Thị Huyền Trường THCS Thị trấn Nếnh -Việt Yên QĐ số 2672/QĐ-UBND ngày 13/6/2023
Đạt
120 Đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú cho HS trong việc học toán hình học ở trường THCS Nguyễn Thị Phương Anh Trường THCS Thân Nhân Trung - Việt Yên QĐ số 2672/QĐ-UBND ngày 13/6/2023
Không đạt
121 Biện pháp nâng cao chất lượng môn tin học lớp 4 Vũ Thị Phượng Trường TH Bích Động - Việt Yên QĐ số 2672/QĐ-UBND ngày 13/6/2023
Đạt
122 Sử dụng một số ứng dụng công nghệ thông tin trong lớp học đảo ngược để nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh dành cho học sinh khối 9 Trần Thị Tô Quyên Trường THCS thị trấn Đồi Ngô số 1 - Lục Nam 3988/QĐ-UBND
Không đạt
123 Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động và trải nghiệm tại Trường Mầm non Đoan Bái số 2. Đào Thị Hòa Trường Mầm Non Đoan Bái số 2 - Hiệp Hòa Số: 2680/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hƣởng cấp huyện đối với sáng kiến của cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023
Đạt
124 Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi Lê Thị Thanh Hoa Trường mầm non Tam Tiến - Yên Thế Số 73/QĐ-TMN, ngày 19 tháng 5 năm 2023
Đạt
125 Rèn kĩ năng giải toán về tỉ số phần trăm cho học sinh lớp 5 Vi Hải Quý Trường Tiểu học TT Phồn Xương - Yên Thế 210/QĐ/THTTPX
Không đạt