Hồ sơ đang xét duyệt

874 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
176 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện Việt Yên với nhân dân địa phương năm 2022 và những năm tiếp theo Nguyễn Thị Nghị Ban Dân vận Huyện ủy Việt Yên 7723/QĐ-UBND
Đạt
177 Giải pháp quản lý xây thô, thiết kế mẫu nhà ở tại các dự án khu đô thị, khu dân cư (không sử dụng vốn đầu tư công) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Ong Khắc Dũng Sở Xây dựng Bắc Giang 353/QĐ-SXD ngày 02/12/2022 của Giám đốc Sở Xây dựng
Đạt
178 Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2026”. Nguyễn Thị Phương Linh Sở Tư pháp 290/QĐ-STP
Đạt
179 Tham mưu xây dựng Đề án “Phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thành phố Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2024”. Nguyễn Hữu Đính UBND thành phố Bắc Giang 4350/QĐ-UBND, ngày 25/11/2022
Đạt
180 Tham mưu kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới. Toạ đàm Giải pháp nâng cáo chất lượng công tác đối ngoại nhân dân ở địa phương; góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương. Nguyễn Đức Trọng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang 15/QĐ-LHHN ngày 12/12/2022
Đạt
181 Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm các năm chòn, năm chẵn; năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và các nước của các Hội Hữu nghị song phương thành viên Liên hiệp Hữu nghị tỉnh gắn với tổ chức các Hội nghị của Cụm số 1 của Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam hằng năm. Nguyễn Đức Trọng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang 15/QĐ-LHHN ngày 12/12/2022
Đạt
182 Giải pháp nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới Giáp Ngọc Giang, Diêm Thị Hoa Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 432/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/12/2022
Đạt
183 Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát cán bộ, đảng viên ở nơi cư trú góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặng Ngọc Long Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang 432/QĐ-MTTQ-BTT ngày 15/12/2022
Đạt
184 Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Quách Văn Lâm Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Số 443/QĐ-SNN ngày 14/11/2022
Không đạt
185 Hỗ trợ, phát triển mô hình HTX nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 Ông Nguyễn Đức Hiền và Ông Nguyễn Văn Thành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang Quyết định số 104/QĐ-LM ngày 19/12/2022 của Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang về việc công nhận sáng kiến năm 2022
Đạt
186 Sổ tay nghiệp vụ trợ giúp pháp lý Giáp Thị Huế Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang Số 290/QĐ-STP ngày 22/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang
Đạt
187 “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” Ngô Đăng Tuấn Phòng Kinh tế huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Gang Quyết định 7723/QĐ-UBND
Không đạt
188 Ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng chương trình phát thanh Nguyễn Thị Hòa Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 5249/QĐ-UBND
Không đạt
189 Tổ chức hoạt động trải nghiệm việc làm cho học sinh tại doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh phổ thông tỉnh Bắc Giang Vũ Đình Hợp Trường CĐ CN Việt Hàn Bắc Giang 383/QĐ-CĐCNVH
Đạt
190 “Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2025” Nguyễn Tiến Cơi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 310/QĐ-LĐTB&XH
Đạt
191 Chính sách đầu tư xây dựng công trình ngầm, cầu dân sinh trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2024. Chu Quý Minh Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang 129/QĐ-BDT ngày 30/11/2021 của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang
Đạt
192 Tham mưu Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư cho các huyện, thành phố giai đoạn 2021-2025 Nguyễn Thị Đến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang Quyết định số 386a/QĐ-SKHĐT ngày 26/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang
Đạt
193 Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lĩnh vực Y tế tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Hưng Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa 5245/QĐ-UBND
Không đạt
194 Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh từ việc sắp xếp và tổ chức lại hệ thống phân phối xăng dầu tại Công ty TNHH Thương mại Công Minh NGUYỄN CÔNG MINH Công ty TNHH Thương mại Công Minh Số 184-2022/QĐ-GĐ ngày 20/10/2022
Đạt
195 Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Phạm Văn Thuyên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang 443/QĐ-SNN
Đạt
196 Ứng dụng công nghệ thông tin tích hợp bản đồ hiện trạng rừng vào smartphone và máy tính bảng phục vụ quản lý bảo vệ rừng và theo dõi diễn biến rừng Từ Quốc Huy và Dương Thị Thúy Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT 443/QĐ-SNN ngày 14/11/2022
Không đạt
197 Quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng đô thị và cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Đặng Thị Thùy Linh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Hiệp Hòa 5245/QĐ-UBND
Không đạt
198 “Thẩm định Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật từ xa” Vũ Trí Đồng Chi cục Trồng trọt và BVTV 443/QĐ-SNN ngày 14/11/2022
Đạt
199 Đề xuất biện pháp, giải pháp chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Đồng Văn Chiến Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang 453/QĐ-SKHĐT ngày 08/12/2022 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đạt
200 Tham mưu đổi mới về công tác phòng, chống rác thải nhựa ngành công thương năm 2021 Thân Văn Trung Sở Công Thương Bắc Giang 255/QĐ-SCT ngày 07/12/2021 của Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang
Đạt