Hồ sơ đang xét duyệt

874 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
201 ‘Giải pháp nâng cao công tác quản lý đối tượng bảo trợ xã hội trên điạ bàn xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang’ PHẠM THỊ YẾN ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA SƠN- HIỆP HÒA – BẮC GIANG 5245/QĐ-UBND
Không đạt
202 Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Bùi Văn Khoảng Ban Dân vận Huyện ủy Hiệp Hòa 5249/QĐ-UBND ngày 09/12/2022
Không đạt
203 “Một số giải pháp nhằm thu hút phụ nữ trẻ tuổi tham gia sinh hoạt Hội góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện” Giáp Thị Hường UBND phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang /QĐ-UBND
Đạt
204 Ứng dụng Công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Lục Nam Nguyễn Văn Đăng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Nam 8288/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc công nhận sáng kiến cơ sở năm 2022
Đạt
205 Ứng dụng các phần mềm mô phỏng vào việc xây dựng một số bài thực hành chuyên ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Cơ điện tử tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bắc Giang. Lương Thị Thưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Việt Hàn Bắc Giang 383/QĐ-CDCNVH
Đạt
206 “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang” Nguyễn Quý Dương HĐND huyện Việt Yên 7721/QĐ-UBND
Đạt
207 Giải pháp thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026 trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Bắc Giang. Hoàng Bảo Linh Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 2497/QĐ-SSNV
Đạt
208 Hướng dẫn xây dựng quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhiệm kỳ (giai đoạn) kế tiếp 2025-2030, 2026-2031; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo cấp ủy, HĐND, UBND các cấp và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ (giai đoạn) hiện tại 2020-2025, 2021-2026. Tống Ngọc Bắc Ban Tổ chức Tỉnh ủy 578-QĐ/BTCTU ngày 29 tháng 11 năm 2022
Đạt
209 Đề án xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tống Ngọc Bắc Ban Tổ chức Tỉnh ủy 578-QĐ/BTCTU ngày 29 tháng 11 năm 2022
Đạt
210 Xây dựng Quyết định ban hành Danh mục cơ quan, bộ phận, vị trí trọng yếu, cơ mật cấp tỉnh trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tống Ngọc Bắc Ban Tổ chức Tỉnh ủy 578-QĐ/BTCTU ngày 29 tháng 11 năm 2022
Đạt
211 Giải pháp quản lý sản xuất cây ăn quả đảm bảo áp dụng đúng theo quy trình tiêu chuẩn VietGAP cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các vùng sản xuất trên địa bàn năm 2022 La Văn Nam UBND huyện Lục Ngạn Số 3239/QĐ-UBND ngày 20/12/2022
Đạt
212 Quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra giữa Thanh tra với Văn phòng và các phòng thuộc Sở GD&ĐT Bắc Giang Lưu Hải An Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 1022/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2022 của Giám đốc Sở GDĐT Bắc Giang
Không đạt
213 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở Đảng bộ huyện Lạng Giang giai đoạn 2021 - 2025 Nguyễn Sỹ Khôi Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Lạng Giang Số: 6308/QĐ-UBND, ngày 14/11/2022
Không đạt
214 Bổ sung cách thức trả kết quả đối với thủ tục hành chính “Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông từ tỉnh khác đến”. Nguyễn Thị Thu Hương Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định số 1022/QĐ-SGDĐT
Đạt
215 Ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức dạy học gắn với sản xuất kinh doanh tại Bắc Giang theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong môn Sinh học cấp trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. ĐÀO THỊ MINH HẢI Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang Quyết định số 1022/QĐ-SGDĐT ngày 02/12/2022
Đạt
216 Chỉ đạo xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Kế hoạch phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới Nguyễn Mạnh Mười Ủy ban MTTQ huyện Lạng Giang Số 6308/QĐ-UBND, ngày 14/11/2022
Không đạt
217 “Đổi mới, sáng tạo trong xét tặng, biểu dương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Bắc Giang” (tham mưu Quyết định số 61/2021/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về ban hành Quy định tổ chức xét tặng, tôn vinh danh hiệu “Công dân Bắc Giang ưu tú”) Vũ Mạnh Hùng Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang Quyết định số 2797/QĐ-SNV ngày 16/12/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
Đạt
218 Thực trạng và các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND huyện Lạng Giang Trần Xuân Cường Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Lạng Giang Số: 6308/QĐ-UBND
Không đạt
219 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nguyễn Văn An Văn phòng UBND tỉnh Quyết định số 131/QĐ-VP
Đạt
220 Giải pháp xây dựng thị trấn Vôi đạt đô thị loại IV, về đích sớm hơn 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lạng Giang, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra. Nguyễn Văn Minh UBND thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang 6308/QĐ-UBND ngày 14/11/2022
Không đạt
221 Số hoá dữ liệu tốt nghiệp Trung học cơ sở của Phòng Giáo dục và đào tạo Lạng Giang quản lý để thực hiện tốt thủ tục hành chính Nguyễn Văn Bằng UBND Huyện Lạng Giang 7847/QĐ-UBND ngày 19/12/2022
Đạt
222 Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công bố quy hoạch, tra cứu quy hoạch, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ TTHC về đầu tư trên địa bàn huyện Lạng Giang Thân Hải Nam UBND Huyện Lạng Giang 6308/QĐ-UBND ngày 14/11/2022
Đạt
223 Phương pháp sử dụng kháng sinh dự phòng trong mổ lấy thai LÊ CÔNG TƯỚC BỆNH VIỆN SẢN NHI BẮC GIANG 1412/QĐ-BVSN
Đạt
224 Nhiệm vụ và giải pháp nâng cao năng lực công tác y tế dự phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Đặng Văn Quân Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 121/QĐ-VP ngày 26/11/2022
Đạt
225 Tham mưu nghiên cứu, xây dựng phần mềm Quản lý sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh Triệu Ngọc Trung Sở Khoa học và Công nghệ 222/QĐ-KHCN
Đạt