Tất cả HS

913 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
1 “Quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh trường Tiểu học Đức Thắng số 1” Nguyễn Thị Thủy Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang Số: 9/QĐ-THĐT1ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng số 1về việc công nhận sáng kiến Đang xét
2 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
3 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
4 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
5 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
6 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
7 Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường mầm non Hoàng Thanh Lê Thị Hát Trường Mầm non Hoàng Thanh QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
8 Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường mầm non Hoàng Thanh Lê Thị Hát Trường Mầm non Hoàng Thanh QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
9 Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường vật chất góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 ở Trường mầm non Hoàng Vân. Nguyễn Thị Kim Đương Trường Mầm non Hoàng Vân Số 12/QĐ-MNHV ngày 26/4/2024 của trường Mầm non Hoàng Vân. Số 1930/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa. Đang xét
10 Giải pháp chỉ đạo lồng ghép chương trình Tôi yêu Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng giáo dục an toàn giao thông cho trẻ ở trường Mầm non Thị trấn Thắng Ngô Thị Toan Trường mầm non Thị trấn Thắng Số 20/QĐ-MNTTrT Đang xét
11 Biện pháp quản lí chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường THCS Hợp Thịnh Nguyễn Tiến Thi Trường THCS Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang 1930/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 Đang xét
12 Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học ở trường mầm non Hoàng Thanh Lê Thị Hát Trường Mầm non Hoàng Thanh QĐ số 1930/QD-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa v/v công nhận sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo năm học 2023-2024 Đang xét
13 “Quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục phẩm chất cho học sinh trường Tiểu học Đức Thăng số 1” Nguyễn Thị Thủy Trường Tiểu học Đức Thắng số 1 huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang Số: 9/QĐ-THĐT1ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng số 1về việc công nhận sáng kiến Đang xét
14 Một số biện pháp nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiểu học khi thực hiện Chương trình GDPT 2018 Nguyễn Hồng Vinh Trường Tiểu học Danh Thắng QĐ số 38/QĐ-THDT ngày 4/5/2024 v/v công nhận sáng kiến năm học 2023-2024 Đang xét
15 Một số biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường vật chất góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 ở Trường mầm non Hoàng Vân. Nguyễn Thị Kim Đương Trường Mầm non Hoàng Vân Số 12/QĐ-MNHV ngày 26/4/2024 của trường Mầm non Hoàng Vân. Số 1930/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của UBND huyện Hiệp Hòa. Đang xét
16 Một số biện pháp chỉ đạo việc nâng cao chất lượng văn hóa đọc trong thư viện Trường Tiểu học Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Hà Thị Thanh Trường Tiểu học Thanh Vân Số QĐ: 1930/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 Đang xét
17 Tạo hứng thú và nâng cao chất lượng trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 9 Nguyễn Trung Kiên Trường THCS Thị trấn Thắng 1930/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 Đang xét
18 “Biện pháp chỉ đạo giáo viên phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ ở trường Mầm non Quang Minh” Phạm Thị Hồng Trường mầm non Quang Minh- Hiệp Hòa- Bắc Giang Số 1930/QĐ-UBND, ngày 13/6/2024về việc công nhận sáng kiến có hiệu quả và phạm vi ảnh hưởng cấp cơ sở của sáng kiến ngành giáo dục năm học 2023-2024 Đang xét
19 Phương pháp giải các bài toán về điện năng công của dòng điện, công suất điện và định luật Jun – Len xơ Nguyễn Trọng Mạnh Trường THCS thị trấn Thắng 1930/QĐ - UBND huyện Hiệp Hòa ngày 13/6/2024 Đang xét
20 Ban hành ""Bản tin an ninh, trật tự và hướng dẫn thủ tục hành chính" Công an tỉnh Bắc Giang Công an tỉnh Bắc Giang Quyết định số 272/QĐ-CAT-TM ngày 05/6/2024 về công nhận sáng kiến, cải tiến cấp Công an tỉnh (đợt 1 năm 2024) Đang xét
21 “Tổ chức các hoạt động và trò chơi tạo không khí lớp học và sử dụng công cụ Diffit AI và Chat GPT để thiết kế các bài tập kiểm tra từ vựng, ngữ pháp, kĩ năng và mở rộng kiến thức giao tiếp và văn hoá cho học sinh trong các giờ học Communication and Culture/ CLIL – Global Success 10.” Nguyễn Thị Hoa Trường THPT Lục Ngạn số 1 51/QĐ-THPTLNg1 ngày 26/3/2024 Đang xét
22 Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Toán lớp 10 theo cấu trúc đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2025 Dương Thị Nga Trường THPT Yên Dũng số 1 88/QĐ-THPTYD1 NGÀY 28/3/2024 Đang xét
23 Sáng tạo với trò chơi Domino trong dạy học môn vật lí 10 nhằm tạo hứng thú cho học sinh Nguyễn Thị Thu Bình Trường THPT Việt Yên số 2 Quyết định số 37/QĐ-THPTVY2 ngày 26/03/2024 của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. Đang xét
24 “Ứng dụng công nghệ AI Chatbot xây dựng “trợ lý giáo viên ảo” nhằm hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy- học hóa học 10” Đặng Thị Minh Thu THPT Ngô Sĩ Liên Số 38/QĐ- THPTNSL Đang xét
25 Xây dựng website hỗ trợ dạy học phần Địa lí và Lịch sử địa phương tỉnh Bắc Giang Lương Thị Hải Trường THPT Yên Dũng số 3 Quyết định số 43/QĐ-THPTYD3 Đang xét
Icon for xls export