Hồ sơ đang xét duyệt

875 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
1 “Nâng cao công tác tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn thị trấn Nhã Nam” Nguyễn Huy Ngọc UBMT TQ huyện Tân Yên Số 5174/QĐ-UBND ngày12/12/2023
Đạt
2 Giải pháp nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng Trần Thị Hải UBND phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Số 5197/QĐ-UBND, ngày 14/12/2023 của UBND thành phố Bắc Giang
Đạt
3 Dụng cụ gọt dây dẫn bọc Nguyễn Hải Dương Công ty ĐIện lực Bắc Giang Số 1940/QĐ-PCBG ngày 19/9/2022
Không đạt
4 Giải pháp hỗ trợ nhắc khách hàng thanh toán tiền điện Vũ Lương Hiệp Công ty Điện lực Bắc Giang QĐ số 676/QĐ-PCBG ngày 25/3/2022
Không đạt
5 Phần mềm duyệt phương án Tổ chức thi công Online Ngô Văn Bằng Công ty Điện lực Bắc Giang QĐ số 1112/QĐ-PCBG ngày 25/5/2022
Không đạt
6 Thu thập dữ liệu lưới điện đưa lên bản đồ GIS bằng Maps và Zalo Quản Văn hưng Công ty Điện lực Bắc Giang Quyết định Về việc công nhận sáng kiến quý I/2023 và chi trả tiền thù lao cho tác giả
Đạt
7 Giám sát nhiệt độ, độ ẩm trạm biến áp 110kV từ xa tại Trung tâm Điều khiển xa Nguyễn Trung Hưng Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Bắc Giang Quyết định Về việc công nhận sáng kiến quý III/2022 và chi trả tiền thù lao cho tác giả
Đạt
8 Đề xuất giải pháp áp dụng công cụ 5S trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phạm Xuân Thắng Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 403/QĐ-KHCN
Đạt
9 Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh bắc giang trong bối cảnh chuyển đổi số Đào Thị Hường Sở Giáo dục và Đào Tạo Bắc Giang 1106/QĐ-SGDĐT
Đạt
10 Tham mưu HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ mới, thay thế chính sách hỗ trợ cũ đã được ban hành tại Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND và Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND Nguyễn Văn Thành Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bắc Giang 403/QĐ-KHCN ngày 29/11/2023
Đạt
11 Mô hình dạy học kết hợp - Một trong những giải pháp tối ưu để đổi mới phương pháp dạy học khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Ngô Quốc Đường Sở GDĐT Bắc Giang Quyết định số 1063/QĐ-SGDĐT ngày 22/11/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Đạt
12 Thiết kế, xây dựng môi trường giáo dục lớp học đáp ứng yêu cầu lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở Giáo dục Mầm non Hoàng Thị Lan Hương; Ngô Thị Mai Phương Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang Quyết định số 1106/QĐ-SGDĐT
Đạt
13 Giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế giai đoạn hiện nay. Tạ Việt Hùng Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang Quyết định số 1106/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2023
Đạt
14 Một số giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Tạ Việt Hùng Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Giang Quyết định số 1106/QĐ-SGDĐT ngày 04/12/2023
Đạt
15 Quy định một số nội dung về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Trịnh Văn Chất Sở Xây dựng Bắc Giang 3690/SXD-VP
Đạt
16 Nâng cao chất lượng hoạt động của ủy ban MTTQ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền Hoàng Thị Hồng Vân UB MTTQ phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang Quyết định số 5197/QĐ-UBND ngày 14/12/2023
Đạt
17 Tổ chức các hoạt động tại Lễ khai hội Xuân và khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch với chủ đề Linh thiêng Tây Yên Tử năm 2023 Trương Quang Hải - Giám đốc Sở; Nguyễn Trường Sinh-Phó Chánh thành tra Sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang 694/QD-SVHTTDL
Đạt
18 Giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Lục Nam PHÙNG VĂN VĨNH Văn phòng HĐND&UBND huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 7272/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện Lục Nam
Đạt
19 Một số giải pháp thực hiện nội dung "3 sạch" của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới trong các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện hiện nay Nguyễn Thị Ngọc Hội LHPN huyện Hiệp Hoà Số 4886/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc công nhận sáng kiến năm 2023
Đạt
20 Xây dựng Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Bắc Giang ĐÀO CÔNG HÙNG Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang 4744/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố
Đạt
21 Nâng cao chất lượng hoạt động Dân vũ thể thao của phụ nữ trên địa bàn thành phố Bắc Giang trong giai đoạn hiện nay. Đào Thị Thu Hằng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bắc Giang Quyết định số 5197/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc công nhận sáng kiến năm 2023
Đạt
22 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025 Nguyễn Thị Kim Dung Huyện ủy Lục Nam QĐ số 8352/QĐ-UBND, ngày 23/12/2022 của Chủ tịch huyện Lục Nam.
Đạt
23 “Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện Lục Nam” Nguyễn Duy Thảo Văn phòng Huyện ủy Lục Nam QĐ số 8352/QĐ-UBND, ngày 23/12/2022 của Chủ tịch huyện Lục Nam.
Đạt
24 Giải pháp đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn huyện Lục Ngạn Nguyễn Thị Năm Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục Ngạn 5730/QĐ-UBND
Đạt
25 Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ, giải quyết chế độ chính sách lĩnh vực người có công của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Bắc Giang Bùi Quang Phát - Sở Lao động - TB&XH Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 274 /QĐ-LĐTB&XH
Đạt