Hồ sơ đang xét duyệt

874 bản ghi được tìm thấy
STT Tên sáng kiến. Tên tác giả Chức vụ Cơ quan công tác Số QQD/GCN sáng kiến cấp cơ sở. Xét duyệt
151 Ứng dụng phần mềm violet tạo các bài tập trắc nghiệm trong các giờ dạy tin học tiểu học Vũ Trọng Hiếu Trường Tiểu học Đại Sơn, Sơn Động, Bắc Giang Số: 2137/QĐ-UBND
Không đạt
152 Các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử và ứng dụng Nông Thế Hanh Trường THCS Cẩm Đàn - Sơn Động QĐ số 15
Không đạt
153 Một số giải pháp chỉ đạo xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học, góp phần nâng cao hiệu quả chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm ở Trường mầm non Tư Mại, huyện Yên Dũng. Hoàng Thị Thỏa Trường mầm non Tư Mại - Yên Dũng Số:1953/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 5 năm 2023. Quyết định về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng hiệu quả áp dụng cấp huyện đợt 1 năm 2023
Đạt
154 “Biện pháp phát triển ngôn ngữ giao tiếp và giáo dục hòa nhập cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ lớp 4 tuổi A5 trường Mầm non thị trấn Kép’’. Lê Thị Nhung Trường Mầm non thị trấn Kép - Lạng Giang 3405/QĐ-UBND
Đạt
155 Sử dụng nền tảng công nghệ tổ chức dạy học kết hợp phát triển năng lực cho học sinh lớp 10 môn Sinh học qua chủ đề “ Trao đổi chất qua màng và truyền tin tế bào” Tạ Thị Quyên Trường THPT Hiệp Hòa số 1 25/QĐ-HH1 ngày 03/04/2023 của Hội đồng sáng kiến trường THPT Hiệp Hòa số 1.
Đạt
156 Một số giải pháp tổ chức dạy học phát triển năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội cho học sinh trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 10 Ngô Thị Hương Trường THPT Yên Dũng số 1 Quyết định Số: 49/QĐ-THPT ngày ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Hội đồng sáng kiến trường THPT Yên Dũng số 1.
Đạt
157 “Tạo ngân hàng bài giảng số, ứng dụng nền tảng công nghệ vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Sinh học lớp 11 THPT, chuyên đề chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật” Nguyễn Hiệp Hòa Trường THPT Hiệp Hòa số 3 21/QĐ-THPTHH3 ngày 01/04/2023 của Hội đồng sáng kiến trường THPT Hiệp Hòa số 3
Đạt
158 “Nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh cho học sinh lớp 10 Chương trình giáo dục phổ thông mới bằng việc thiết kế đồ họa trên các công cụ MS Word, Canva, Imindmap”. Đào Việt Hà Trường THPT Hiệp Hoà số 1 Số 25/QĐ-HH1, ngày 03/4/2023 của Hiệu trưởng trường THPT Hiệp Hoà số 1
Đạt
159 Một số giải pháp nhằm rèn luyện kĩ năng nói và nghe cho học sinh lớp 10 trong dạy học môn Ngữ văn Đinh Thị Đài Trang Trường THPT Lục Ngạn số 1 72/QĐTHPTLNg1
Đạt
160 Giải pháp áp dụng sơ đồ tư duy vào bài ôn tập và cải thiện kỹ năng nói Tiếng Anh cho học sinh lớp 6,7 Nguyễn Thị Thân Trường THCS TT Vôi số 1, Lạng Giang, Bắc Giang 3405
Đạt
161 Phát triển năng lực đặc thù cho học sinh thông qua phân tích kênh hình phần di truyền học và sinh lý động vật trong bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học Nguyễn Thị Thu Trường THPT Chuyên Bắc Giang Quyết định số 51/QĐ-CBG ngày 01/4/2023 của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở trường THPT Chuyên Bắc Giang
Đạt
162 Một số biện pháp tạo hứng thú học tập phân môn Tập làm văn cho học sinh lớp 5 Nguyễn Thị Nguyệt Trường Tiểu học Xương Lâm -Lạng Giang Số 3405/QĐ-UBND
Đạt
163 Một số giải pháp xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hoá ở trường THPT Lục Ngạn số 1 Nguyễn Đăng Tấn Trường THPT Lục Ngạn số 1 72/QĐ-THPTLNg1
Đạt
164 Xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập chủ đề khí quyển - phần địa lí tự nhiên lớp 10 Theo định hướng phát triển năng lực Địa lí Khổng Thị Thanh Hà THPT Yên Dũng số 3 Quyết định số 99/QĐ-THPTYD3, ngày 03/4/2023 của Hội đồng sáng kiến trường THPT Yên Dũng số 3
Đạt
165 “Xây dựng các dự án STEM cho chuyên đề hóa học trong việc phòng chống cháy nổ góp phần nâng cao vai trò công tác phòng chống cháy nổ trong đời sống” Đặng Thị Minh Thu THPT Ngô Sĩ Liên Số 513/SGDĐT của Sở GD&ĐT Bắc Giang ngày 15/6/2023 về việc công bố sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong ngành giáo dục năm 2022-2023.
Đạt
166 Nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông trung học qua sử dụng Rubic trong kiểm tra đánh giá năng lực đọc hiểu văn bản truyện của học sinh lớp 11 Vũ Anh Tuấn Đã nghỉ hưu, hiện dạy tại trường THPT Yên Dũng số 3 160/QĐ-THPT YD3
Đạt
167 Phát hiện, sửa một số lỗi thường gặp của học sinh đội tuyển tin học khi dạy lập trình Pascal Bùi Đức Thịnh Trường THCS Đức Thắng - Hiệp Hoà - Bắc Giang 19/QĐ-THCSĐT
Đạt
168 Rèn kỹ năng giải bài tập một số oxit axit tác dụng với dung dịch bazơ trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 9 Dương Thành Luân Trường THCS Đức Thắng- Hiệp Hòa- Bắc Giang 19/QĐ-THCSĐT
Đạt
169 Một số giải pháp chủ yếu cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2022. Vũ Thị Lan Hương Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang 2497/QĐ-SNV
Đạt
170 Tham mưu ban hành đề án xây dựng “Nhà trọ công nhân an toàn, văn minh”giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Cảnh Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang Số 1631/QĐ-LĐLĐ ngày 24/02/2023 công nhận sáng kiến, giải pháp công tác năm 2023
Đạt
171 Xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mô hình ""Công an xã/ phường/ thị trấn Thân thiện - Phục vụ - Kỷ cương" Trần Thị Ngọc (đại diện) Công an tỉnh Bắc Giang Quyết định số 83/QĐ-CAT-TM ngày 10/3/2023 về công nhận sáng kiến, cải tiến cấp Công an tỉnh (đợt 1 năm 2023)
Đạt
172 Các giải pháp nâng cao tỷ lệ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và số hoá hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Phạm Văn Đà Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 121/QĐ-VP ngày 26/11/2022
Đạt
173 Triển khai xây dựng Chính quyền thân thiện trên địa bàn thành phố Bắc Giang Vũ Trí Hải Thành ủy Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 4511/QĐ-UBND, ngày 08/12/2022
Đạt
174 Đổi mới về tổ chức, hình thức và nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh của Sở Ngoại vụ PHAN THỊ VIỆT Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang Quyết định số 89/QĐ - SNgV ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Sở Ngoại vụ
Đạt
175 Giải pháp mới trong việc nâng cao trách nhiệm quản lý Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đặng Thiên Hùng Sở Nội vụ Bắc Giang Quyết định số 2497/QĐ - SNV
Đạt